ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ

Βραβεία Δέστε 09

Grand Ermis 2010 της ενότητας Design.
Ermis Gold 2010 στην κατηγορία Βιβλία.
Βραβείο ΕΒΓΕ στην κατηγορία Πρόγραμμα καλλιτεχνών.
Ανομοιόμορφο υλικό, αυστηρή, αλλά μοντέρνα τυπογραφία, χειροποίητα πρωτογράμματα-ανοίγματα και εμφανής βιβλιοδεσία συνθέτουν αυτό το έργο.

ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
00
ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
01 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
02 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
03 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
04 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
05 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
06 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
07 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
08 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
09 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
10 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
12 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
13 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
14 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
15 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
16 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
17 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
18 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
19 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
21 ΙΔΡΥΜΑ ΔΕΣΤΕ / Βραβεία Δέστε 09
20