ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Μονεμβασιά Μalvasia

Ύστερα  από προσπάθεια 17 ετών 9829 φιάλες 375ml Μονεμβασία – Malvasia 2010 εμφιαλώθηκαν για πρώτη φορά!

Διακρίσεις
- FINGER LAKES ΙNTERNATIONAL WINE COMPETITION 2014_ NEW YORK USA - ΔΙΠΛΟ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
- Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2014 - ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
- Vinistra 2014 _ Croatia - ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
- Balkans International Wine Competition 2014 - Grand Trophy Μedal ως το καλύτερο κρασί των Βαλκανίων για το 2014
- Decander World Wine Awards 2014 - Regional Trophy Golden Medal
- Berliner Wine Trophy 2014 - ΧΡΥΣΟ μετάλλιο

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ / Μονεμβασιά Μalvasia
01
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ / Μονεμβασιά Μalvasia
02 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ / Μονεμβασιά Μalvasia
03 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ / Μονεμβασιά Μalvasia
04 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ / Μονεμβασιά Μalvasia
05 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ / Μονεμβασιά Μalvasia
06 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ / Μονεμβασιά Μalvasia
07 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ / Μονεμβασιά Μalvasia
ΕΝΤΥΠΑ