ΚΟΡΡΕΣ / Μake up
COLOUR1 ΚΟΡΡΕΣ / Μake up
DETAIL2 ΚΟΡΡΕΣ / Μake up
NAILS1 ΚΟΡΡΕΣ / Μake up
BLACK1 ΚΟΡΡΕΣ / Μake up
GLOSS1