ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

2009 / 2010

Σκοπός μας είναι η Λυρική Σκηνή να είναι αναγνωρίσιμη, να απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό, ανεξάρτητα ηλικίας ή κουλτούρας.
«Αναγνωρίσιμες πια, με δικό τους μοντέρνο στυλ και φινέτσα, οι νέες αφίσες της Λυρικής Σκηνής όταν ξεκίνησαν πριν από δύο χρόνια ενόχλησαν τους σκληροπυρηνικούς. Τώρα πια πολλοί τις συλλέγουν φανατικά». Γιώργος Βιδάλης, Ελευθεροτυπία, 1 Ιουνίου 2009

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2009 / 2010
01
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2009 / 2010
02 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2009 / 2010
03 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2009 / 2010
04 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2009 / 2010
05 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2009 / 2010
06 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2009 / 2010
07 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2009 / 2010
08 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2009 / 2010
09