ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

2008 / 2009

Σκοπός μας είναι η Λυρική Σκηνή να είναι αναγνωρίσιμη, να απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό, ανεξάρτητα ηλικίας ή κουλτούρας.
«Αναγνωρίσιμες πια, με δικό τους μοντέρνο στυλ και φινέτσα, οι νέες αφίσες της Λυρικής Σκηνής όταν ξεκίνησαν πριν από δύο χρόνια ενόχλησαν τους σκληροπυρηνικούς. Τώρα πια πολλοί τις συλλέγουν φανατικά». Γιώργος Βιδάλης, Ελευθεροτυπία, 1 Ιουνίου 2009

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2008 / 2009
01
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2008 / 2009
02 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2008 / 2009
03 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2008 / 2009
04 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2008 / 2009
05 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2008 / 2009
06 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2008 / 2009
07 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2008 / 2009
08