ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

2014 / 2015

Aυστηρή τυπογραφία, primitive αισθητική.

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2014 / 2015
01
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2014 / 2015
02 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2014 / 2015
03 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2014 / 2015
04 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2014 / 2015
08 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2014 / 2015
05 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2014 / 2015
06 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / 2014 / 2015
07