ΤΣΙΛΙΛΗΣ

Ασκητικός

Σταφύλια μικρής στρεμματικής απόδοσης, καλλιεργημένα σε επιλεγμένους ελληνικούς αμπελώνες δίνουν τα δύο αυτά κρασιά της οινοποιίας Τσιλιλή.

ΤΣΙΛΙΛΗΣ / Ασκητικός
00
ΤΣΙΛΙΛΗΣ / Ασκητικός
01 ΤΣΙΛΙΛΗΣ / Ασκητικός
03 ΤΣΙΛΙΛΗΣ / Ασκητικός
04 ΤΣΙΛΙΛΗΣ / Ασκητικός
05 ΤΣΙΛΙΛΗΣ / Ασκητικός
06 ΤΣΙΛΙΛΗΣ / Ασκητικός
07 ΤΣΙΛΙΛΗΣ / Ασκητικός
08 ΤΣΙΛΙΛΗΣ / Ασκητικός
09