ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗΣ

Διάπορος

Οι εμφιαλώσεις του κτήματος ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ είναι υψηλής ποιότητας και προκαλούν το ενδιαφέρον των ανθρώπων του χώρου. Σχεδιάσαμε την ετικέτα του ΔΙΑΠΟΡΟΣ με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται μια εξευγενισμένη αίσθηση πολυτέλειας για ένα «πλούσιο» κρασί που επιδέχεται παλαίωση.

ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗΣ / Διάπορος
01
ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗΣ / Διάπορος
02 ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗΣ / Διάπορος
03 ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗΣ / Διάπορος
04