ΚΟΡΡΕΣ

Σετ δώρου

Επιλέξαμε τη συσκευασία ώστε να χαρακτηρίζει την εταιρεία Κορρές, σε διαφορετικούς χρωματισμούς ανάλογα με τα προϊόντα που περικλείει, κατάλληλη για ευρεία χρήση.

ΚΟΡΡΕΣ / Σετ δώρου
00
ΚΟΡΡΕΣ / Σετ δώρου
01 ΚΟΡΡΕΣ / Σετ δώρου
02 ΚΟΡΡΕΣ / Σετ δώρου
03 ΚΟΡΡΕΣ / Σετ δώρου
04 ΚΟΡΡΕΣ / Σετ δώρου
05