ΦΡΕΣΚΟΥΛΗΣ

Φρέσκα φύλλα / Βιολογικές σαλάτες / Χυμοί

Τα λαχανικά του Φρεσκούλη καλλιεργούνται και ωριμάζουν στην Ελληνική γη, κάτω απ’ τον Ελληνικό ήλιο, με τη φροντίδα έμπειρων αγροτών. Συλλέγονται καθημερινά και μεταφέρονται με προσοχή στις εγκαταστάσεις όπου ελέγχονται, κόβονται φρέσκα και πλένονται ξανά και ξανά σε καθαρό νερό. Συσκευάζονται σε προστατευτική ατμόσφαιρα από σύγχρονα μηχανήματα, αποθηκεύονται και κατόπιν μεταφέρονται σε ιδανικές συνθήκες.

ΦΡΕΣΚΟΥΛΗΣ / Φρέσκα φύλλα / Βιολογικές σαλάτες / Χυμοί
ΦΡΕΣΚΟΥΛΗΣ / Φρέσκα φύλλα / Βιολογικές σαλάτες / Χυμοί
ΦΡΕΣΚΟΥΛΗΣ / Φρέσκα φύλλα / Βιολογικές σαλάτες / Χυμοί
ΦΡΕΣΚΟΥΛΗΣ / Φρέσκα φύλλα / Βιολογικές σαλάτες / Χυμοί
ΦΡΕΣΚΟΥΛΗΣ / Φρέσκα φύλλα / Βιολογικές σαλάτες / Χυμοί
ΦΡΕΣΚΟΥΛΗΣ / Φρέσκα φύλλα / Βιολογικές σαλάτες / Χυμοί
ΦΡΕΣΚΟΥΛΗΣ / Φρέσκα φύλλα / Βιολογικές σαλάτες / Χυμοί
ΦΡΕΣΚΟΥΛΗΣ / Φρέσκα φύλλα / Βιολογικές σαλάτες / Χυμοί
ΦΡΕΣΚΟΥΛΗΣ / Φρέσκα φύλλα / Βιολογικές σαλάτες / Χυμοί
ΦΡΕΣΚΟΥΛΗΣ / Φρέσκα φύλλα / Βιολογικές σαλάτες / Χυμοί
ΦΡΕΣΚΟΥΛΗΣ / Φρέσκα φύλλα / Βιολογικές σαλάτες / Χυμοί
ΦΡΕΣΚΟΥΛΗΣ / Φρέσκα φύλλα / Βιολογικές σαλάτες / Χυμοί